מס שבח- מה ועל מה

כאשר נעשות מכירות נדל"ן כאלו ואחרות מומלץ שנתייחס לעניין מיסוי המקרקעין.
חוק זה נחקק בכנסת בשנת 1963 ונאכף גם על מוכר נכס הנדל''ן והן על הקונה. החוק של מיסוי המקרקעין כולל בתוכו שלושה סוגי מיסים מרכזיים: מס שבח, מס מכירה ומס רכישה.
מהו מס שבח ?
מס שבח הוא תשלום אשר בו מתחייב מוכר הדירה. פירושו של מס זה הוא בעצם כמו השם שלו - מס שמוטל על השבח, במילים אחרות מס המוטל על הרווח שמשיג מוכר הדירה בזכות מכירת הנדל''ן.
חובת תשלום מס השבח, חלה על המוכרים של הנכס בטרם שנלקחה ממנו בעלותו על הנכס שלו.
באיזה מקום משלמים מס שבח ?
התשלום של המס שבח מתבצע ברשות המס הקרובה למקום המגורים של המוכר. ניתן נוספת להוריד את אותם הטפסים הללו מאתר האינטרנט של רשות המס, ולמלא אותם לפני ההגעה למשרדי רשות המסים.
מי ומה קובע את גובה מס השבח ?
גובה המס מוחלט ע"י רשויות המיסים, הללו קובעים את זה לפי הערכתן את שוויו של הבית.
מאד חשוב לדעת כי פעמים רבות הסכום אשר נקבע על ידי רשויות המסים, גדול בצורה משמעותית מהערכתו של השמאי מטעם המוכר.
זו הסיבה שלפני עריכת העסקה של המכירה, מומלץ לגשת לייעוץ עם שמאי מקרקעין.
הוא יחשב נכונה את גובה מס השבח, יחד עם שקלול פרטים מסוימים כמו התשלום שניתן למתווך נדל"ן, שיפוצים שנעשו בנכס וכדומה.
בנוסף לכך, שמאי המקרקעין יהיה יכול לבדוק האם מוכר הנכס יהיה זכאי לפטור ממס שבח או שמא לפחות להנחה בתשלום על המס שבח.
את ההערכה של שמאי המקרקעין, צריך להעביר לרשויות המסים אשר קובעים מה גובה מס השבח.
חשוב מאוד להדגיש כי לא תמיד מקבלות רשויות המסים הערכה זו. לכן במקרה המס יהיה גדול בצורה מאד משמעותית, ניתנת לבעל הנכס אפשרות להשיג על מס שבח.
ההשגה מתבצעת על ידי הגשת ערעור דרך שמאי מקרקעין.
מה התהליך להשגה על מס שבח ?
הערעור אמור להיות מוגש תוך פרק זמן של 30 יום מהיום של קבלת החיוב על תשלום מס זה.
פרק הזמן הזה מאפשר לבעל הבית להשיג יועץ מקרקעין מטעמו, שיביא לרשויות המס את הנתונים אשר בגינן מתבקשת הפחתת המס.
במקרים לא מעטים באמת ישנה הסכמה בקרב השמאי מחסות רשות המיסים לבין השמאי שהובא בחסותו של מוכר הדירה, ואז יקבע מיידית הסכום המתבקש.
במקרים נוספים יהיה צורך לפנות לעוד שמאי, כדי שיביע מהם הערכותיו והוא אשר יחליט את גובהו של מס שבח.
במקרים אלה לעיתים נעשית ההשגה לגבי המס בבית משפט השלום.
כדאי שכל משך התהליך מוכר הנכס יקבל יעוץ וליווי של שמאי מקרקעין מומחה.  
המקרים בהם כדאי לתת עירעור, הם במצב בו נרשם מס שבח גבוה מהרגיל ובמקרה שממנו לא הוגש פטור המגיע למוכר הנכס על פי החוק.
באיזו מצבים ניתן להשיג פטור ממס שבח ?
יש כל מיני מקרים בהם ישנה אפשרות לקבל פטור מהמס שבח או לפחות לקבל הנחה.
את הפטור ממס שבח ניתן להשיג, למשל, כאשר אדם מוכר את דירת המגורים שברשותו, וזה בתנאי שהוא לא מכר בעבר דירה נוספת בארבעת השנים שקדמו למכירת הדירה. וזה גם אם ברשותו של מוכר הדירה כמה וכמה נכסי נדל"ן.
דוגמה להקלה יכולה להיות אם אדם צבר חוב עסקי גדול בשנת המס שקדמה למכירה. מישהו שהוא ימציא ע''י אותו פקיד שומה אישורים שמוכיחים את זה, יהיה רשאי להפחית את אותם ההפסדים ממס שבח.
אלו היו רק מעט דוגמאות, כדי להבין שעניין זה מאד מורכב ומחייב איש מקצוע מומחה בשוק המקרקעין.
אך ורק אדם בקיא בכל הכללים שנדרשים לטובת מוכר הנכס. הוא זה שיוכל להדריך אותכם מתי מתאים למהר למכור את הנכס בשביל לקבל פטור, ובאיזה זמן כדאי להמתין.
רק ייעוץ מאיש מקצוע יביאו לחיסכון כספי משמעותי במס שבח.